Välkommen till årsmöte

Välkommen till årsmöte

Samtliga medlemmar i avdelning 30 Mälardalen hälsas varmt välkomna till årsmöte.

Adress: Scandic Hotel, Pilgatan 33, Västerås
Datum: 24 februari klockan 17.30.

Agenda:

  • På årsmötet ska vi bland annat behandla 2019 års verksamhetsberättelse.
  • Frågan om ansvarsfrihet och fördelning av styrelsearvoden.
  • Val av avdelningsstyrelse, ledamöter, suppleanter, revisorer, revisorssuppleanter och valberedning.
    De som nomineras ska vara tillfrågade och har accepterat nomineringen.
  • Nomineringar till de olika valen skickas till avd.30@hrf.net senast den 1 februari 2020
  • Under mötet får vi besök från förbundet.
  • Vi kommer även diskutera aktuella frågor så som avtalsrörelsen och det kommer att finnas utrymme för övriga frågor och diskussioner.
  • Efter mötet bjuder vi på enklare förtäring.

Anmälan till mötet skickas senast den 10 februari 2020

Mail: avd.30@hrf.net
Post:
Hotell- och restaurangfacket avd.30
Mailbox 10100
721 19 Västerås
OBS: Anmälan är bindande

Varmt välkomna!

Avdelningsstyrelsen