Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Här samlar vi all information.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.

Läs mer

Trygghet i omställning

Idag har flera LO-förbund meddelat att de lämnar samtalen om trygghet i omställning. Vi i HRF känner inte igen oss i de beskrivningar och motiveringar som har getts under dagen men hoppas att de förbund som lämnat samtalen kan hitta en konstruktiv väg tillbaka så att vi kan få en bra dialog med arbetsgivarna och i slutänden ett resultat som kommer att gynna alla medlemmar i LOs olika förbund.

Redan 2017 begärde LO förhandling i frågor om visstidsanställningar, hyvling, trygghet och omställning. Vi hade då en verklighet där allt för många av våra medlemmar inte ens omfattades av den trygghet som en fast anställning enligt LAS ger. De verkliga problemen i medlemmarnas vardag måste vi som fackförbund adressera och hitta lösningar på och vi har drivit den frågan under lång tid. Av den orsaken höll vi också oss fullt informerade och känner att vi löpande fått läget beskrivet för oss av LOs ledning.

Det är sant att det tillkom hot om lagstiftning i Januariavtalet, om vi som är parter på arbetsmarknaden inte kommer överens. Att politiker ska lagstifta utan dialog med parterna på arbetsmarknaden är inte något som vi i HRF önskar för det betyder i realiteten att våra medlemmar lämnar över all makt i politikernas händer, den makten anser vi att våra medlemmar ska behålla.

Vi måste vara tydliga med det vi säger. Ord spelar roll och formuleringar spelar roll. Vi har idag ingen överenskommelse med arbetsgivarsidan om försämrad anställningstrygghet. Det som finns är en avsiktsförklaring från arbetsgivarsidan, en ”önskelista” om man så vill. Som alltid innehåller den listan önskningar om att kunna säga upp sina anställda helt efter eget tycke. Vi har inte gått med på något och vi har inte beslutat om något. Att lämna samtalen nu är att ställa sig vid sidan om och lämna över till andra att besluta om hur spelreglerna ska förändras för våra medlemmar. HRF avser inte att lämna förhandlingarna utan kommer fortsatta att delta i de LO-ledda förhandlingarna med fullt förtroende för LOs ledning.

Pim van Dorpel
Vice ordförande
Hotell- och restaurangfacket