Välkommen till årsmöte 2020

Alla medlemmar är varmt välkomna till årsmötet 2020

Var och när?
Dag: 17 februari 2020
Tid: 17.00
Plats: Folkets Hus Solna, Skytteholmsvägen 2, Solna ( T-bana Solna Centrum)

Vad händer på mötet?
Under årsmötet kommer vi att välja förtroendevalda till avdelningsstyrelsen och fatta beslut om sittande styrelsens ansvarsfrihet.
Därefter kommer information om Avtal 2020 och pågående avtalsrörelse
Nominera till förtroendeuppdrag i avdelningen

Alla som är medlemmar kan nominera och nomineras till följande förtroendeuppdrag

Platser som ska nomineras till i Avdelningsstyrelsen:
• 2 ordinarie ledamot för 2 år
• 5 suppleanter för 1 år

Övriga nomineringar
• 1 ordinarie revisor för 2 år
• 1 revisorssuppleanter för 1 år
• 3 Fanbärare för 1 år
• 1 ungdomsansvarig för 1 år
• 3 ordinarie valberedare (varav en sammankallande) för 1 år
• 2 suppleanter till valberedningen för 1 år

En nominering innehåller:
• Namn och medlemsnr på den som nominerar
( medlemsnummer hittar du på mina Sidor hrf.net)
• Motivering till varför den nominerade passar för uppdraget
• Arbetsplats och yrke på den nominerade

Samtliga nomineringar ska vara inskickade och avdelningen tillhanda senast 20 januari 2020

Anmälan
Nomineringar och anmälan till årsmötet avd.02@hrf.net eller skickas per post till Hotell- och restaurangfacket, Box 1129, 111 81 Stockholm.

Det är viktigt att vi får din anmälan till årsmöte senast den 31 januari 2020

Vi ses
Hälsningar,
Avdelning Stockholm-Gotland