Välkommen till avdelningens årsmöte 2020

Alla medlemmar är varmt välkomna till årsmötet 2020

Dag: Torsdag 13 februari.

Tid: 18.00.

Plats: Big Bowl, Östra Förstadsgatan 32, Malmö.

Vad händer på mötet?
Under årsmötet kommer vi att välja förtroendevalda till avdelningsstyrelsen och fatta beslut om sittande styrelsens ansvarsfrihet.