Uppsagd på grund av corona?

Har du blivit uppsagd med anledning av coronaviruset?

HRF genomför nu en stor mängd förhandlingar gällande uppsägningar på grund av arbetsbrist med anledning av coronaviruset och dess effekter på branschen.

Under normala omständigheter kontaktar vi våra medlemmar som berörs i samband med att vi har uppsägningsförhandlingar. Just nu har vi inte möjlighet att kontakta alla medlemmar som berörs av uppsägningsförhandlingar, då förhandlingarna omfattar ett så stort antal medlemmar.

Vi har därför sammanställt information här på webben, till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och som just nu inte kontaktats personligen av HRF efter uppsägningen.

Informationssida