Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Här samlar vi all information.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.

Läs mer

Kontrollera din pension

Hotell- och restaurangbranschen genomgår just nu en tuff tid. En tid som vi aldrig tidigare sett.

Arbetsmarknadens parter, vi i facket och arbetsgivarsidan, gör allt vi kan för att hjälpa branschens företag och anställda. Men tyvärr kan några av företagen komma att gå i konkurs.

Kolla din tjänstepension

I konkurstider är det extra viktigt att kontrollera sin pensionsinbetalning. Detta är särskilt viktigt för dig som är anställd på ”enstaka dagar”.

Om det blivit fel pensionsinsättning kan det vara svårt att komma tillrätta med inbetalda premier med företag som gått i konkurs.

Tjänstepension (SAF/LO Pension)

Alla som är över 25 år och jobbar på ett företag med kollektivavtal via HRF har rätt till SAF/LO Pension (ASL).

Kontrollera så här
  • Kolla intjänad lön på din lönespecifikation. (Spara alltid dina lönespecifikationer!)
  • Kolla via Skatteverket att arbetsgivaren har betalat skatt på din lön. Logga in på ”Mina sidor” på Skatteverket.
  • Kontrollera att lönespecifikationens lönesummor motsvarar det som du har i deklarationen på Skatteverket.
  • Om summorna inte överensstämmer: Påpeka det för arbetsgivaren! Följ sedan upp att arbetsgivaren rättar till felet och sätter in rätt pension till dig.

Om arbetsplatsen har kollektivavtal finns garantiregler som ger dig möjlighet att justera felaktiga inbetalningar i efterhand.

Läs mer

Läs mer om hur du går tillväga om det saknas inbetalda premier här.