Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Här samlar vi all information.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.

Läs mer

För arbetsgivare pga corona

Med anledning av corona finns information som riktar sig till dig som arbetsgivare.

På sidan finns information om hur du tecknar hängavtal med HRF, hur du gör för att teckna avtal om korttidspermittering och begära förhandling om uppsägning och vad som gäller vid konkurs.

För arbetsgivare

Här når du sidan För arbetsgivare. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.

Medlem i en arbetsgivarorganisation?

Mer information finns hos din arbetsgivarorganisation.