Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Här samlar vi all information.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.

Läs mer

Förändringar för korttidspermittering

I dag har regeringen presenterat förändringar i reglerna för korttidspermittering.

Förändringarna innebär i korthet
  • Höjt stöd till 80 procent av lönen för arbetsgivare.
  • Tidsbegränsning på 3 månader.

Förslaget börjar gälla den 1 maj.

HRF:s syn

HRF:s förbundsordförande Malin Ackholt kommenterar förändringarna.

– Vi välkomnar förändringarna som regeringen genomför. De är bra, men inte tillräckliga och införs inte snabbt nog, säger Malin Ackholt.

Sedan krisen startade har Hotell- och restaurangfacket förespråkat korttidspermitteringar på heltid, som innebär att arbetsgivaren får stöd för hela lönen och att den anställda fortsätter att vara anställd. Det har inte skett och nu befinner sig besöksnäringen i en djup kris.

– Det är ett allvarligt läge. Vi står inför en situation där delar av besöksnäringen riskerar att slås ut helt inom kort, säger Malin Ackholt.

Läs mer

Mer information finns på regeringens hemsida.