Öka din trygghet och bli medlem idag

Just nu bjuder vi nya medlemmar på första månadsavgiften.

Bli medlem

Utbildning under korttidspermittering

HRF och Visita har tecknat ett kollektivavtal som gör det möjligt med utbildning och validering under tiden som en anställd är korttidspermitterad.

Nu har branschen möjlighet att rusta sig med mer kunskap inför framtiden.

Genom detta avtal får anställda möjlighet till utbildning och validering (säkerställande/intyg på kompetens) under den tid man är korttidspermitterad.

Bra för anställda och företag

Utbildningen är frivillig och ska vara till nytta för både den anställde och företaget.

– På det här sättet kan både individen och företaget utvecklas och bli stärkta, säger Per Persson, HRF:s avtalssekreterare.

Arbetsgivaren står för alla kostnader som uppstår i samband med utbildningen. Efter avslutad utbildning får den anställde ett intyg.

Utveckling av kompetens

– Bara för två månader sedan brottades branschen med rekryteringsproblem i flera yrkeskategorier. Nu finns tid till att uppdatera och validera personalens kunskaper och fylla de luckor som finns. Det är dags att branschen, även om det är kris, ser framåt och rustar för framtiden, säger Per Persson.

Avtalet är tillämpligt från den 5 maj 2020 och berör arbetsplatser som omfattas av Gröna Riksavtalet.