Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

LAS-utredning borde slängas i papperskorgen

Som en del i Januariavtalet tillsattes den så kallade LAS(Lagen om anställningsskydd)-utredningen som har i uppdrag att se över Lagen om anställningsskydd.

Nyligen kom uppgifter om vilka förändringar som utredningen kommer att föreslå. Skulle förslagen bli verklighet innebär det en kraftig förskjutning av maktbalansen till arbetsgivarnas fördel.

Det handlar bland annat om ändrade turordningsregler och att ta bort möjligheten att ogiltigförklara uppsägningar tills en tvist är löst.

HRF:s uppfattning

Malin Ackholt, HRF:s förbundsordförande, kommenterar utredningen:

– Att på det här kraftfulla sättet förändra maktbalansen på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel skulle avsevärt öka otryggheten för våra medlemmar.

Fack och arbetsgivare ska själva komma överens

LAS-utredningens förslag kan bli verklighet om arbetsmarknadens parter inte själva kommer överens om hur LAS ska förändras.

Malin Ackholt menar att arbetsmarknadens parter själva ska förhandla om spelreglerna på arbetsmarknaden.

– Den svenska modellen förutsätter att fack och arbetsgivare sätter sig ner och förhandlar fram gemensamma lösningar. Regeringen borde slänga den här utredningen i papperskorgen och låta oss förhandla vidare, säger Malin Ackholt.

En ny uppdaterad lag föreslås vara på plats vid halvårsskiftet 2022.