Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Införande av munskydd på Nordic Choice Hotels

Nordic Choice Hotels har idag beslutat att införa munskydd för all personal som har kontakt med gäster. I det här läget har Nordic Choice Hotels bedömt att detta är en lämplig säkerhetsåtgärd.

Hotell- och restaurangfacket vill betona att munskydd är en av flera säkerhetsåtgärder som en arbetsgivare kan vidta. Andra åtgärder kan vara att säkerställa att gäster och personal har möjlighet att hålla avstånd till varandra samt se till att det finns möjlighet till handtvätt och tillgång till desinfektionsmedel.

Varje arbetsgivare har ett ansvar att säkerställa en trygg arbetsmiljö utifrån sina egna förutsättningar, arbetsplatsens specifika situation och självklart rådande kunskapsläge, myndigheters regelverk och dialog med de fackliga organisationerna och deras skyddsombud.

Säkra arbetsplatser är en förutsättning för att hålla öppet. På så sätt kan vi värna jobben och vår bransch.