Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Nytt sätt att tipsa DO

Från och med 1 september möjliggör Diskrimineringsombudsmannen, DO, inlämnande av tips. Syftet med ändringen är att även fånga upp arbetsgivare och utbildningsanordnare som inte sköter sig.

Det som tidigare hette ”anmälan” ändras till ”tips” och ”klagomål. Syftet är att bredda så att uppgifter som kommer in till DO kan spänna över från situationer som rör personer till att även omfatta arbetsgivare och utbildningsanordnare som inte gör det de ska gällande förebyggande och främjande arbete.

Förändringen väntas bidra till mer kunskap som i sin tur kan ligga till grund för exempelvis ändring av lagar.

Läs mer här.