Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

En budget med många bra inslag

Idag presenterar regeringen budgeten för 2021 i sin helhet. Det är en större budget än vanligt med omkring 100 miljarder i satsningar.

Budgeten innehåller bland annat dessa satsningar:

  • Höjd nivå i a-kassan, fram till 2022.
  • Stärkta insatser på arbetsmarknaden.
  • Mer pengar till pensionärer.
  • Mer resurser till välfärden.

HRF välkomnar att regeringen och dess samarbetspartier lägger fram denna budget men är fortsatt kritisk till att en så stor del, 30 av 100 miljarder, går till skattesänkningar.

HRF:s förbundsordförande Malin Ackholt kommenterar budgeten:

– Vi menar att de pengar som går till skattesänkningar hade gjort bättre nytta i form av ytterligare förstärkningar av tryggheten i Sverige. Det handlar om bland annat om a-kassan, sjukförsäkringen och stöd till de branscher som drabbats hårdast av pandemin.

Här kan du läsa budgeten.