Kostnadsfri kompetensutveckling på distans

Coronapandemin har medfört omfattande konsekvenser för samhället och på den svenska arbetsmarknaden. För att skapa bättre förutsättningar för individer som har eller kan drabbas av dessa konsekvenser kommer ABF Stockholm tillsammans med ELVIRA Kunskapsutveckling under hösten erbjuda kompetensstärkande studiecirklar kostnadsfritt på distans.

För vem?

Kurserna ska ge dig som är eller riskerar att bli permitterad, varslad eller uppsagd möjligheten att vidareutbilda dig eller utbilda dig för nya yrkesuppgifter så att du är bättre rustad när konjunkturen vänder igen.

Om vad?

ABF Stockholm erbjuder ett antal kurser för att möta ett ökat behov av kompetensutveckling inom kommunikation, IT, språk och ekonomi.

Alla kurser är uppdelade i två delar – en inledande del som fokuserar på allmän kompetensutveckling, hur man vässar sitt CV, vilka karriärvägar som finns tillgängliga m.m. Del två fokuserar på utveckling av spetskompetens i något av ovan nämnda ämnen.

Hur länge?

Kurserna omfattar cirka 40 studietimmar under 4-6 veckor (cirka två tillfällen i veckan). Det är fyra kursomgångar under hösten.

Anmälan

Läs mer och anmäl dig via ABF Stockholm.