Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Bättre arbetsmiljö för hotellstädare

HRF och Visita har tillsammans med Prevent tagit fram en verktygslåda för en bättre arbetsmiljö för hotellstädare. Tre filmer, en bilderbok och en checklista för skyddsronder ska öka kunskapen och på sätt minska riskerna för skador.

Verktygen finns samlade på en branschsida på prevent.se.

– Det känns bra att vi nu har partsgemensamma verktyg för arbetsmiljöarbetet. Vår förhoppning är att hotellstädare ska kunna vara kvar länge på sina jobb och inte tvingas sluta i förtid på grund av skador och förslitningar, säger Kent Johansson, ombudsman på Hotell- och restaurangfacket.

Se branschsidan för hotellstädare här.