Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Nu är avtalsrörelsen åter igång

Avtalsförhandlingarna pausades under våren 2020 på grund av coronakrisen. Nu är förhandlingarna igång igen.

När förhandlingarna startade i februari 2020 fanns det förhoppning om att en del frågor skulle lösas i de så kallade LAS-förhandlingarna mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv och togs därför inte med. De förhandlingarna har strandat.

För HRF är det viktigt att branschen har trygga anställningar. Det ger långsiktiga och stabila spelregler för både anställda och företag.

Kompletterande krav

Hotell- och restaurangfacket kompletterar därför sina yrkanden i den här avtalsrörelsen enligt följande:

  • Längre anställningstid ska ge ökat skydd mot hyvling.

Längre anställningstid ska ge företräde när arbetsgivare skär ner arbetstiden, oftast benämnt som arbetstidsmått.

  • Avtalad sysselsättningsgrad ska motsvara faktiskt arbetad tid.

Har en deltidsanställd regelbundet jobbat mer än vad som sägs i anställningsavtalet under en period av 12 månader ska hen ha rätt att få sin anställning omvandlad till en anställning som motsvarar faktiskt arbetad tid.

Gröna Riksavtalet

Visita är den största arbetsgivarorganisationen som vi förhandlar med. Nu handlar förhandlingarna om innehållet i Gröna Riksavtalet.

Under året kommer vi att förhandla om branschens 20 olika kollektivavtal. Förhandlingarna om Gröna Riksavtalet ska vara klara 31 oktober och resterande 19 kollektivavtal ska vara färdigförhandlade innan årsskiftet.

Avtalswebb

hrf.net/avtal2020 kan du ta del av HRF:s och Visitas avtalskrav i detalj.