Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Ingen överenskommelse i förhandlingarna om trygghet och omställning

En enig LO-styrelse har idag ställt sig bakom avtalsrådets rekommendation att förkasta förslaget till överenskommelse gällande trygghet och omställning mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv.

– Förslaget till överenskommelse var inte tillräckligt bra. Vi har gått in med ambitionen att sluta ett avtal som kan hålla över tid. Vi kan konstatera att Svenskt Näringsliv inte har gått oss till mötes i viktiga trygghetsfrågor för våra medlemmar på den framtida arbetsmarknaden, säger Malin Ackholt, HRF:s förbundsordförande.

Trygghetsfrågorna blir nu en del av våra fortsatta riksavtalsförhandlingar.