Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Intensivt skede i avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen går nu in ett intensivt skede. Den här veckan ska industriavtalet, som sätter det så kallade märket för andra kollektivavtal, vara klart. Förhandlingar pågår just nu och ambitionen är att vi ska ha ett färdigt avtal under helgen.

– Kärnan i förhandlingarna är att stärka tryggheten för HRF:s medlemmar. Vi kommer att göra allt vi kan för att våra medlemmar ska få ett tryggare arbetsliv och en lön som motsvarar deras kompetens, erfarenhet och prestation, säger Malin Ackholt, HRF:s förbundsordförande.

I den här avtalsrörelsen kräver HRF bland annat:

  • Löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknadens lönekrav på 3 % samt den av LO-samordningen beslutade låglönesatsningen.
  • Arbetstid och schema ska vara förutsägbar för den anställde.
  • Faktiskt arbetad tid ska motsvara den sen tidigare avtalade tiden med arbetsgivaren.
  • Längre anställningstid ska ge ökat skydd mot hyvling.
  • Ett förutsägbart lönesystem som tar hänsyn till yrkeskunskap, erfarenhet, ansvarstagande och utbildning.
Avtalswebb

På hrf.net/avtal2020 kan du ta del av HRF:s och Visitas avtalskrav i detalj.