Öka din trygghet och bli medlem idag

Just nu bjuder vi nya medlemmar på första månadsavgiften.

Bli medlem

Vi varslar om strejk och blockad

Förhandlingarna mellan HRF och Visita gällande Gröna riksavtalet, som omfattar majoriteten av de hotell- och restauranganställda i landet, har avslutats i oenighet. Visita har vägrat att gå med på de löneökningar som avtalen i industrin har satt och motsätter sig därmed märket. Visita vill inte heller gå med på lösningar som skapar tryggare jobb och ordning och reda i branschen.

Vi varslar om strejk på sex företag och sex orter. Strejken innebär total arbetsnedläggelse för alla kollektivt anställda på berörda företag. Samtidigt lägger HRF en blockad mot alla nyanställningar, inhyrning av personal samt mer- och övertid på hela avtalsområdet. Blockaden gäller samtliga arbetsplatser i landet som omfattas av Gröna riksavtalet.

”Måste få tryggare anställningar”

– Visita har uppvisat en anmärkningsvärd tondövhet för den ordning som gäller enligt den svenska modellen. Anställda i besöksnäringen, som burit besöksnäringen med risk för egen hälsa under pandemin, måste få tryggare anställningsförhållanden och löneökningar i nivå med övriga på arbetsmarknaden, säger Malin Ackholt,  HRF:s förbundsordförande.

Strejk och blockad

Strejken bryter ut den 17 november klockan 14.00 och därefter ytterligare en omgång den 19 november klockan 13.00 och gäller tillsvidare, om inte parterna nått en överenskommelse innan dess. Blockaden gäller från den 17 november klockan 14.00. Varslet omfattar samtliga arbetstagare inom förbundets kollektivavtalsområde.

– Det är allvarligt att Visita nu tvingar fram en strejk. HRF förhandlar om schysta villkor och stabilitet på lång sikt för hela branschen. Trygghet och ordning och reda i branschen måste finnas både under och efter en pandemi, säger Malin Ackholt, HRF:s förbundsordförande.

Kort om varslet

Ingen, medlem i HRF eller inte, får utföra arbetsuppgifter på de aktuella företagen om strejken bryter ut. Arbete som normalt utförs av HRF:s medlemmar får inte heller utföras av tjänstemän, medlemmar i andra fackförbund eller av de som inte är medlem i någon facklig organisation.

Det innebär också att samtliga anställda på företag som omfattas av Gröna riksavtalet endast får arbeta sin ordinarie schemalagda arbetstid. Arbetsgivarna inom avtalsområdet får heller inte nyanställa personal eller ta in extra personal vid behov under strejken.