Öka din trygghet och bli medlem idag

Just nu bjuder vi nya medlemmar på första månadsavgiften.

Bli medlem

Korttidspermitteringar förlängs

Regeringen förlänger krisåtgärder som tagits fram med anledning av coronapandemin. Det gäller bland annat korttidspermitteringar och omställningsstöd till företag.

Korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

HRF kommenterar

– Det är bra att möjligheten till korttidspermittering förlängs till de som behöver det, det bidrar med stabilitet till vår bransch. Våra medlemmar som är ute på arbetsplatserna får nu fortsatt möjlighet till kompetensutveckling under den tid som man är permitterad, säger Malin Ackholt, HRF:s förbundsordförande.

Striktare hantering

Förlängningen av korttidspermitteringen innebär även en striktare hantering vid ansökan, för att säkerställa att stöd endast lämnas till de arbetsgivare som uppfyller kraven för stöd och att missbruk förhindras.

– Att det blir tydligare krav är positivt. Stöd ska ges till seriösa arbetsgivare som behöver det och inte till dem som inte är i behov av permittering och omställningsstöd, säger Malin Ackholt.

Läs mer

Mer information finns på regeringens hemsida.