Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Nytt avtal klart

Hotell- och restaurangfacket och Visita har kommit överens om det så kallade Gröna riksavtalet som omfattar majoriteten av de anställda inom besöksnäringen.

Löner

Avtalet ger 1193 kronor under perioden. Första ökningen är 685 kronor i månaden från och med 1 november 2020. Parterna är också överens om att införa avsättningar till avtalspension för 24, 23 och 22-åringar under avtalsperioden. Minimilöner höjs med avtalets värde.

Tryggare förhållanden och löneökningar enligt märket

– HRF:s medlemmar som burit och fortfarande bär besöksnäringen, med risk för egen hälsa under en pandemi, förtjänar tryggare förhållanden och samma löneökningar som alla andra på arbetsmarknaden. Nu kommer våra medlemmar att få det och det är jag så innerligt glad över, säger Malin Ackholt, HRF:s förbundsordförande.

HRF har länge drivit frågan om ett nytt lönesystem som tar hänsyn till bland annat erfarenhet, prestation, och kompetens. I det nya avtalet finns en överenskommelse om en arbetsgrupp som under avtalsperioden ska jobba med att ta fram ett förslag till förändring.

Stopp för missbruk av enstaka dagar

Avtalet innehåller också en överenskommelse om ett stopp för arbetsgivare som missbrukar anställningsformen Enstaka dagar. Anställningsformen finns för att arbetsgivare och företag ska kunna hantera korta arbetstoppar och ska inte användas längre perioder.

Avtalet i korthet:
  • Löneökningar i enlighet med märket
  • Låglönesatsning
  • Arbetsgrupp för nytt lönesystem
  • Satsning på ungas pensioner
  • Bättre förutsebarhet i schemaläggning
  • Krafttag mot sexuella trakasserier från tredje man
  • Stopp för arbetsgivare som missbrukar anställningsformen Enstaka dagar
  • Avtalsperioden är 29 månader, med start 1 november 2020.
Varslet dras tillbaka

HRF:s varsel om strejk och blockad har nu dragits tillbaka.