Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Avtal klart med Folkets Hus och Parker

HRF och fackförbundet Fastighets har kommit överens med arbetsgivarorganisationen KFO om ett nytt kollektivavtal för alla som jobbar inom Folkets Hus och Parker. Det nya kollektivavtalet gäller från 1 november och 29 månader framåt.

Lönerna höjs, för en heltidsanställd, med 768 kr per månad från 1 november 2020 och med 620 kr från 1 april 2022. Avtalets giltighetsperiod är 29 månader. I avtalet ingår en låglönesatsning.

Avtalet i korta punkter:

  • Höjda minimilöner.
  • Övriga ersättningar som OB-tillägg och semesterlönetillägg höjs med 3 procent 1 november 2020 och med 2,4 procent 1 april 2022.
  • Ökat skydd mot sexuella trakasserier.
  • Stoppat missbruk av anställningsformen Enstaka dagar.