Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Avtal klart med Samhall

HRF och övriga LO-förbund är nu överens med Samhall om ett nytt kollektivavtal. Avtalet följer märket med 5,4 procentiga löneökningar och gäller från 1 november 2020 till september 2023.

Kort om avtalet

  • Låglönesatsning i enlighet med LO-samordning
  • Arbetsgrupper för arbetstidsregler och för att se över lönesystemet
  • Satsning på ungas pensioner