Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Knappt en av tio har heltidsanställning på IKEA-restauranger

Hotell- och restaurangfacket har varslat om strejk och blockad på tre IKEA-restauranger. HRF:s viktigaste krav är att fler ska få anställningar som motsvarar den faktiska tid som de jobbar.

I dagsläget har färre än var tionde anställd på en IKEA-restaurang en heltidsanställning. Konsekvensen är att de anställda inte vet om de kommer att få en lön som de kan leva på varje månad.

Arbetsgivarna inom Svensk Handel och HRF:s kollektivavtalsområde, där IKEA är dominerande, har satt i system att inte erbjuda heltidsanställningar.

– Inte ens en tiondel av alla anställda på IKEA-restaurangerna har en heltidsanställning. Det är en osäker och ohållbar situation, säger Per Persson, HRF:s avtalssekreterare.

HRF kräver att anställningar ska vara enligt den tid som de anställda faktiskt jobbar.

– De som jobbar inom avtalsområdet med Svensk Handel, där majoriteten är på IKEA, förtjänar tryggare anställningar. Därför tar HRF den här fighten, säger Per Persson.

Fakta
  • Genomsnittsarbetstiden för de som jobbar på restaurangerna är knappt 22 timmar per vecka, drygt en halvtid.
  • Medellönen ligger på 24 000 kr per månad. Det är cirka 4 000 lägre än genomsnittet för LO-förbundens medlemmar och över 10 000 lägre än medellönen i Sverige.

Varsel – Svensk Handel

Frågor och svar varsel Svensk Handel