Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

LO-förbunden varslar om konflikt för bemanningsanställda

LO-förbunden, där HRF ingår, varslar om konflikt mot Kompetensföretagen gällande bemanningsavtalet.

Varlset läggs för att säkerställa likvärdiga villkor mellan uthyrd personal och anställda vid kundföretagen. Bemanningsanställda ska ha samma villkor som ordinarie personal.

Kort om varslet

Varslet är i två steg. Det första träder ikraft 18 december klockan 06:00 och omfattar en nyanställningsblockad, övertidsblockad och en mertidsblockad. Den andra delen av varslet träder ikraft 7 januari 06:00 och omfattar total arbetsnedläggelse.

Hur påverkas du som HRF-medlem?

Som HRF-medlem berörs du av blockadvarslen, eftersom detta gäller på samtliga företag som är medlemmar i Kompetensföretagen.

Läs mer om varslet här.


Om bemanningsavtalet

2000 tecknades det första avtalet inom LO för anställda i bemanningsföretag. Avtalet gäller för alla LOs 14 medlemsförbund. Syftet med avtalet är att de som jobbar på bemanningsföretag ska skyddas av ett kollektivavtal i likhet med villkoren på den övriga arbetsmarknaden. Därmed minskar risken för konkurrens om lönevillkor och andra anställningsvillkor mellan olika grupper på en arbetsplats. Avtalet ska förhindra att de egna anställda byts ut mot inhyrda som är billigare på grund av lägre lön och sämre villkor.