Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Avtal klart med IDEA

HRF och IDEA är överens om ett nytt kollektivavtal för anställda inom café, restaurang och hotellverksamhet i den ideella sektorn. Avtalet följer märket och LO-samordningen och innehåller därmed höjda löner och en låglönesatsning.

Avtalet i korthet:

  • Avtalet löper på 29 månader från 1 november 2020.
  • Lönerna höjs med 783 kronor i månaden från 1 november 2021 och 645 kronor i månaden från 1 april 2022.
  • Stopp för arbetsgivare som missbrukar anställningsformen Enstaka dagar.
  • Bättre förutsebarhet i schemaläggning.
  • Höjda minimilöner.
  • Övriga ersättningar som OB-tillägg och semesterersättning höjs med 3 procent från 1 november 2021 och 2,4 procent från 1 april 2022.