Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Avtal klart med Svensk Handel

Hotell- och restaurangfacket och Svensk Handel har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för restaurang- och caféanställda inom handeln.

Avtalet ger 736 kronor i  månaden för en heltidsanställd från 1 dec 2020 och 560 kronor i månaden från 1 maj 2022. I avtalet ingår en låglönesatsning. Åtgärder för att öka sysselsättningsgraden ska genomföras.

Avtalet följer det så kallade märket, innehåller höjningar för de lägsta lönerna och bättre pensioner för unga.

Åtgärder för ökad sysselsättningsgrad

En av de största frågorna i förhandlingarna har handlat om att väldigt få av de anställda har heltidsanställningar. Åtgärder för att öka sysselsättningsgraden ska genomföras. En partsgemensam projektgrupp tillsätts för ändamålet. Åtgärderna ska presenteras senast den 15 juni.

”Tryggare anställningar och högre löner”

– Denna gång har det suttit långt inne för Svensk Handel. Motståndet till tryggare anställningar var kompakt till en början, men vi lyckades nå en överenskommelse som kommer göra arbetslivet bättre för HRF:s medlemmar. Avtalet ger tryggare anställningar och högre löner och det förtjänar verkligen våra medlemmar, säger Per Persson, HRF:s avtalssekreterare.

Avtalet i korthet
  • Avtalet löper på 29 månader.
  • Löneökningar i enlighet med märket.
  • Låglönesatsning.
  • Partsgemensam projektgrupp för att ta fram åtgärder för att öka sysselsättningsgraden.
  • Stor satsning på ungas löner och pensioner.
  • Tryggare anställningar.
  • Krafttag mot sexuella trakasserier från tredje man.

Varslet om strejk och blockad är tillbakadraget.


Material och avtalsnytt

Pressmeddelande