Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Välkommen till digitalt årsmöte!

Avdelning 27 Mitt hälsar samtliga medlemmar välkomna till avdelningens årsmöte!

Plats: Digitalt via Zoom – i stället för Centralteatern Folkets Hus i Gävle
Datum: 10 februari 2021
Tid: 17:00

Vad händer på årsmötet?

HRF:s vice förbundsordförande Pim van Dorpel kommer att närvara på mötet.

Vi kommer att genomföra val av ledamöter till avdelningsstyrelsen. Vi ska även förrätta val  till suppleanter, revisorer och valberedning för avdelningen. Alla medlemmar har möjlighet att nominera lämpliga kandidater till dessa poster, dessa nomineringar skickas senast 3 februari 2021, till avd.27@hrf.net.

Andra aktuella frågor kommer naturligtvis också att diskuteras. Gå in på hemsidan för att hålla er uppdaterade om vad som händer.

Anmälan

Då vi bjuder på lättare förtäring så vill vi att ni anmäler ert deltagande till avd.27@hrf.net.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket gör att årsmötet kan behöva hållas digitalt istället.

Välkomna!