Välkommen till årsmöte!

Välkommen till Stockholm-Gotlands årsmöte.

Var och när?

Dag: 23 februari 2021
Tid: 18.00
Plats: Digitalt via Zoom

Vad händer på mötet?

Under årsmötet kommer vi att välja förtroendevalda till avdelningsstyrelsen och fatta beslut om sittande styrelsens ansvarsfrihet. Nominera till förtroendeuppdrag i avdelningen!
Vi har en inbjuden gäst till årsmötet.

Nominera ombud

Alla som är medlemmar kan nominera och nomineras till ombud.

Platser som ska nomineras till i Avdelningsstyrelsen:

• 1 ordförande för 2 år
• 3 ordinarie ledamot för 2 år
• 1 fyllnadsval ordinarie 1 år
• 5 suppleanter för 1 år

Övriga nomineringar
• 1 ordinarie revisor för 2 år
• 2 revisorssuppleanter för 1 år
• 3 Fanbärare för 1 år
• 1 ungdomsansvarig för 1 år
• 3 ordinarie valberedare (varav en sammankallande) för 1 år
• 2 suppleanter till valberedningen för 1 år

En nominering innehåller:
• Namn och medlemsnr på den som nominerar
• Namn och medlemsnr på den som nomineras
• Motivering till varför den nominerade passar för uppdraget
• Arbetsplats och yrke på den nominerade

Samtliga nomineringar ska vara inskickade och avdelningen tillhanda senast 25 januari 2021

Anmälan

Nomineringar och anmälan till årsmötet mejlas till avd.02@hrf.net eller skickas per post till Hotell- och restaurangfacket, Box 1129, 111 81 Stockholm.

Det är viktigt att vi får din anmälan till årsmötet senast den 9 februari 2021.

Vi ses!
Hälsningar,
Avdelning 02 Stockholm-Gotland