Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Bemanningsavtal klart

LO-förbunden och Kompetensföretagen har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för bemanningsanställda. Den varslade konflikten är nu avblåst.

Kort om avtalet

Avtalet följer det så kallade märket vilket innebär löneökningar på 5,4 procent. I och med avtalet är pensionerna säkrade för de bemanningsanställda genom att de får ta del av extra pensionsavsättningar och att tidigare överenskommelse om pensioner mellan LO och Svenskt Näringsliv även ska gälla dem.

Läs mer avtalet här.