Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Högre lön för anställda inom Casino Cosmopol

Hotell- och restaurangfacket (HRF) och Almega Tjänsteförbunden har kommit överens om kollektivavtalet Spel för anställda inom Casino Cosmopol. Avtalet ger 761 kr i månaden för en heltidsanställd från 1 maj 2021 och 596 kr i månaden från 1 oktober 2022.

Avtalet följer det så kallade märket, innehåller höjningar för de lägsta lönerna och bättre pensioner för unga.

Avtalet i korthet
  • Avtalet löper på 29 månader
  • Löneökningar i enlighet med märket
  • Höjda minimilöner
  • Satsning på ungas pensioner