Öka din trygghet och bli medlem idag

Just nu bjuder vi nya medlemmar på första månadsavgiften.

Bli medlem

Branschen måste kompenseras

Ytterligare restriktioner införs för att minska smittspridningen av covid-19.

Restriktionerna påverkar hotell- och restaurangbranschen i form av att alkoholförsäljning på serveringsställen förbjuds från klockan 20.00 samt att maxantalet i ett sällskap på restaurang blir fyra personer. De nya restriktionerna börjar gälla den 24 december.

HRF:s förbundsordförande Malin Ackholt kommenterar.

– Coronapandemin är oerhört beklaglig och vi alla behöver göra det som går för att minska smittspridningen. Vår bransch måste kompenseras och få stödåtgärder som säkrar jobb och verksamheter. Jag menar att kortidspermitteringar nu behöver göras på hundra procent och inkomstbortfall måste kompenseras fullt ut. Läget är svårt för många och stöden behöver komma skyndsamt, säger Malin Ackholt, HRF:s förbundsordförande.

Läs mer

Läs mer om de nya restriktionerna på regeringens hemsida.