Öka din trygghet och bli medlem idag

Just nu bjuder vi nya medlemmar på första månadsavgiften.

Bli medlem

Välkommen till årsmöte!

Avdelning 20 Nord hälsar alla medlemmar varmt välkommen till avdelningens årsmöte.

Plats: Hotell Bodensia i Boden
Datum: 15 februari 2021
Tid: 18.00

Vad händer på årsmötet?

HRF:s vice förbundsordförande Pim van Dorpel kommer att närvara på mötet.

Vi kommer att genomföra val av ledamöter till avdelningsstyrelsen. Vi ska även förrätta val till suppleanter, revisorer och valberedning för avdelningen. Alla medlemmar har möjlighet att nominera lämpliga kandidater till dessa poster, dessa nomineringar skickas senast 8 februari 2021, till avd.20@hrf.net.

Andra aktuella frågor kommer naturligtvis också att diskuteras. Gå in på hemsidan för att hålla er uppdaterade om vad som händer.

Anmälan

Då vi bjuder på lättare förtäring så vill vi att ni anmäler ert deltagande till avd.20@hrf.net.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket gör att årsmötet kan behöva hållas digitalt istället.

Välkomna!