Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Högre lön i kollektivavtal med Livsmedelsföretagen

Hotell- och restaurangfacket (HRF) och Livsmedelsföretagen har kommit överens om ett nytt kollektivavtal. Avtalet ger två löneökningar varav den första är på 749 kr i månaden för en heltidsanställd och gäller från 1 november 2020.

Avtalet följer det så kallade märket, innehåller höjningar för de lägsta lönerna och bättre pensioner för unga.

Avtalet i korthet

  • Avtalet löper på 29 månader
  • Löneökningar i enlighet med märket
  • Höjda minimilöner
  • Krafttag mot sexuella trakasserier
  • Satsning på ungas pensioner