Årsmöte 24 februari 2021

Varmt välkomna alla medlemmar till avdelning 30 Mälardalens årsmöte.

När och var?

Dag: 24 februari 2021.

Tid: 17.30.

Plats: Mötesplats digitalt/fysiskt kommer att mejlas ut till alla anmälda. Anmäl ditt deltagande senast 14 februari 2021 via mail avd.30@hrf.net eller telefon 0771-575859.

Vad händer på mötet?

På mötet behandlar vi 2020 års verksamhetsberättelse samt granskningsberättelse, frågan om ansvarsfrihet och fördelning av styrelsearvode.

Val till avdelningsstyrelse ska göras, vi får besök från förbundskontoret, vi informerar om aktuella frågor och tillfälle finns även för övriga frågor.

Efter mötet bjuder Hotell-och restaurangfacket på kvällsbuffé, desset och kaffe.

Val görs av:

  • Avdelningsordförande.
  • Ordinarie styrelseledamöter.
  • Styrelsesuppleanter.
  • Avdelningsrevisor.
  • Revisorssuppleanter.
  • Valberedning.
  • Fanbärare.

Anmälan och nominering:

Skicka nominering och din anmälan till mötet via mejl: avd.30@hrf.net eller per post: Hotell-och restaurangfacket, avd 30 Mälardalen, Mailbox 101 00, 721 19 Västerås.

Sista nomineringsdag är: 15 februari 2021. Glöm inte att den nominerad ska vara tillfrågad. Ditt och den nominerades personnummer ska vara med på inskickad nominering.