Öka din trygghet och bli medlem idag

Just nu bjuder vi nya medlemmar på första månadsavgiften.

Bli medlem

Årsmöte(digitalt) 17 februari 2021

Varmt välkommen till Avdelning 55 Östs årsmöte digitalt via zoom.

Datum: 17 februari 2020
Tid: 17.00
Plats: Digitalt via zoom

Vad händer på mötet?

På mötet kommer vi bland annat behandla val av:

  • Ledamöter
  • Suppleanter
  • Revisor
  • Revisorssuppleant
  • Valberedning

Anmäl din medverkan genom att maila avd.55@hrf.net eller ring 0771-57 58 59 – senast 10 februari.

Hälsningar,
Avdelning 55 Öst