Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

HRF kräver åtgärder mot militären i Myanmar

Hotell- och restaurangfacket fördömer attacken mot demokratin och dess institutioner i Myanmar.

Allmänna val hölls så sent som i november 2020. Militären i Myanmar trampar nu på demokratin som byggts upp. Risken är överhängande att den unga demokratin kastas tillbaka i hård diktatur med övergrepp med ytterst allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter som följd.

HRF har under lång tid som facklig organisation varit engagerad i demokratifrågor globalt. Genom vårt internationella arbete och tillsammans med andra fackliga organisationer har vi tagit viktiga steg framåt för demokrati och en starkare ställning för mänskliga rättigheter i världen. Vårt engagemang i Myanmar har varit djupt och pågått under lång tid.

Det är med bestörtning som vi nu följer utvecklingen i landet. Åtgärder måste vidtas omedelbart och de måste vara kännbara för militärjuntan.

Tillsammans med våra fackliga vänner i CTUM (Confederation of Trade Unions in Myanmar), våra systerförbund i landet och i alla de organisationer och sammanhang vi verkar i kommer vi göra allt vi kan för att makten återlämnas till de folkvalda politikerna i landet.

Men det räcker inte.

Sveriges regering och det internationella samfundet måste agera kraftfullt genom bland annat ekonomiska och politiska sanktioner mot kuppledarna, upphörande av ekonomiska förbindelser med företag som har kopplingar till militären samt ta bort Myanmars representation i FN:s generalförsamling, till dess att de folkvalda kan tillträda sina platser i parlamentet och bilda regering i enlighet med valresultatet.

Malin Ackholt
Förbundsordförande Hotell- och restaurangfacket
Ordförande EFFAT (European Federation of Food Agriculture Tourism Trade Unions)