Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Digitala seminarier

Under våren anordnar HRF flera olika digitala seminarier.

Seminarierna riktar sig till dig som är platsombud, verksam i en klubb, skyddsombud, huvudskyddsombud och regionalt skyddsombud.


3 mars – Nyheter i kollektivavtalen
  • Genomgång av nyheterna i de nya kollektivavtalen.

För dig som är: Platsombud eller verksam i en klubb (inte Svensk Handel och Almega Spel – ni har egna genomgångar).


31 mars – Arbetsskyldighet och omplacering
  • Var gränsen går mellan att ha arbetsskyldighet på avtalsområdet på sin arbetsplats och att bli omplacerad.

För dig som är: Platsombud eller verksam i en klubb.


22 April – Arbetsmiljö
  • Arbetsgivarens skyldigheter enligt Arbetsmiljölagen.
  • Samverkan i arbetsmiljöarbetet.
  • Hinder av skyddsombud.

För dig som är: Skyddsombud, huvudskyddsombud eller regionalt skyddsombud.


19 maj – Företrädesrätt till återanställning
  • Vi går igenom reglerna för företrädesrätt till återanställning när anställda blivit uppsagda på grund av arbetsbrist.

För dig som är: Platsombud eller verksam i en klubb.


Hur anmäler du dig?

Inbjudan och anmälningslänk skickar vi till din mejl. Kontrollera på Mina sidor att du har rätt e-postadress angiven. Sista anmälningsdag är cirka en vecka innan seminariedagen.

Har du rätt att få ledigt från jobbet?

Om du inte är ledig under seminarietiderna har du rätt att få ledigt med betald ersättning. Mer information finns i respektive inbjudan som vi skickar per mejl.