Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

En lyckad avtalsrörelse

Avtalsrörelsen är över för denna gång. Hotell- och restaurangfacket har framgångsrikt förhandlat fram närmare 20 kollektivavtal. De nya kollektivavtalen innehåller viktiga steg mot ett schystare arbetsliv. Avtalsrörelsen var lyckad trots ett svårt läge i Sverige och i vår bransch.

Bra löneökningar, historisk satsning på ungas pensioner, krafttag mot sexuella trakasserier och ett stort steg mot att mota bort anställningsformen ”Enstaka dagar” är några av framgångarna.

Ett enormt arbete har gjorts av Hotell- och restaurangfackets medlemmar, förtroendevalda och anställda. Framgångarna har inte kommit av sig själva utan beror på det engagemang och den styrka som vi tillsammans har visat upp.

Utan dig som medlem hade inte detta varit möjligt. Tack vare ditt medlemskap har du bidragit till vår förhandlingsstyrka och gjort branschen bättre.

Nu börjar arbetet med att lägga grunden och förbereda för nästa avtalsrörelse där vi tillsammans tar nya steg mot ett schystare arbets- och vardagsliv för HRF:s medlemmar och för alla som jobbar i branschen.

Vi skapar trygghet tillsammans!


Läs mer om alla avtal.