Öka din trygghet och bli medlem idag

Just nu bjuder vi nya medlemmar på första månadsavgiften.

Bli medlem

Viktigt om korttidspermittering

Företag kan nu söka kortidsstöd från december 2020 till juni 2021. Som anställd behöver du vara uppmärksam på att du får rätt minskning på lönen, beroende på vilken nivå du har på din korttidspermittering.

Om det blivit fel

Om arbetsgivaren gjort fel löneavdrag ska du ta upp det med din arbetsgivare och be dem betala tillbaka det felaktiga avdraget till dig. Om arbetsgivaren inte gör det kan du kontakta HRF:s lokala avdelning för att begära hjälp.

Om arbetsgivaren låter dig arbeta mer än vad du från början var permitterad på, så ska också ditt löneavdrag justeras utifrån det i efterhand. Under din semester får du inte vara korttidspermitterad, då ska vanlig semesterlön utgå utan permitteringsavdrag.

Nivåer på avdrag

Löneavdragen vid de olika permitteringsnivåerna är:

– Vid arbetsreducering om 20 % minskas lönen med 4 %.

– Vid arbetsreducering om 40 % minskas lönen med 6 %.

– Vid arbetsreducering om 60 % minskas lönen med 7,5 %.

– Vid arbetsreducering om 80 %* minskas lönen med 12 %.

*Gäller från januari till juni 2021.

Läs mer

Läs mer här.