Oansvarigt att driva fram en regeringskris

Det står nu klart att Vänsterpartiet går vidare i sina försök att fälla regeringen och Sverigedemokraterna har lämnat in ett yrkande om misstroende mot statsminister Stefan Löfven.

Vi befinner oss just nu i ett läge där utvecklingen har börjat gå åt rätt håll. Det finns en spirande optimism och fler verksamheter börjar återstarta med följden att fler får jobb. Dock befinner sig både Sverige och världen mitt i en pandemi. Det finns orosmoment, vi är inte igenom denna kris än.

Hotell- och restaurangfacket (HRF) anser att införandet av fri hyressättning för nybyggda hyreslägenheter är ett dåligt förslag som inte gynnar Sveriges arbetare och HRF:s medlemmar. Vi vill värna förhandlingsmodellen på bostadsmarknaden och menar att den bör ha en tydlig roll i den fortsatta processen men att i det här läget driva fram en regeringskris, på grund av en utredning och när landet behöver ett stabilt styre för att värna hälsa och jobb, är oansvarigt.

Återstarten av besöksnäringen och ekonomin i stort behöver ha en politisk ledning som kan fullfölja uppdraget med full kraft för att ta oss igenom pandemin, inte politiskt kaos.