Öka din trygghet och bli medlem idag

Just nu bjuder vi nya medlemmar på första månadsavgiften.

Bli medlem

Ny postadress!

På grund av problem med leverans av vår post hänvisar vi till vår besöksadress som ni ska skicka posten till.

Hotell- och restaurangfacket Avdelning 30 Mälardalen
Sigurdsgatan 21 A-B
721 30 Västerås

Vänliga hälsningar
Hotell- och restaurang Avdelning 30 Mälardalen