Ny postadress!

På grund av problem med leverans av vår post hänvisar vi till vår besöksadress som ni ska skicka posten till.

Hotell- och restaurangfacket Avdelning 30 Mälardalen
Sigurdsgatan 21 A-B
721 30 Västerås

Vänliga hälsningar
Hotell- och restaurang Avdelning 30 Mälardalen