Välkommen till digitalt medlemsmöte

Alla medlemmar hälsas välkomna till Avd.02 Stockholm-Gotlands medlemsmöte.

När och var?
Datum: 13 oktober klockan 17:30
Plats: Digitalt via webbaserad möteslänk (Microsoft Teams)

Anmälan
Vi vill att du svarar på denna inbjudan via e-post.
Skriv: ”Medlemsmöte 13 oktober” i ämnesraden och skicka till avd.02@hrf.net
OSA senast fredagen den 8 oktober.
När vi har fått in din anmälan skickar vi ut en möteslänk.

Nominera till vår lokala ungdomskommitté!

På mötet kommer vi att välja en Lokal ungdomskommitté, och alla medlemmar kan nu nominera ledamöter till den. Den du nominerar ska vara medlem i HRF, under 30 år samt intresserad av fackliga frågor och ungas situation på arbetsmarknaden. Personen ska också vara tillfrågad om hen vill bli nominerad.

Mejla din nominering till avd.02@hrf.net senast den 8 oktober, skriv Nominering LUK i ämnesraden.

Varmt välkommen

Med Vänliga Hälsningar
Avdelningsstyrelsen