Höjda löner från och med april 2022

Hotell- och restaurangfacket (HRF) och Visita är överens om nya löneökningar från och med  april 2022

Enligt överenskommelsen mellan HRF och Visita i Gröna riksavtalet från november 2020 skulle löneökningarna för 2022 fastställas senare under avtalsperioden. Nu är det klart. Från och med 1 april 2022 höjs lönerna med minst 512 kr/månad och heltidsanställning.

Läs mer här.