HRF slutar svara på frågor om försörjning från Migrationsverket

Den 1 oktober kommer HRF att sluta svara på förfrågningar från Migrationsverket när det gäller uppgifter om försörjning.

Hotell- och restaurangfacket yttrar sig inte från och med 1 oktober retroaktivt till Migrationsverket om arbetstagares tidigare arbetsvillkor. Det innebär att vi inte yttrar oss i ärenden som rör ansökningar om permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning.

Läs mer.