Välkommen till årsmöte!

Välkomna till Stockholm-Gotlands årsmöte 2022

Var och när?

Dag: 23 februari 2022
Tid: 17:30
Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41, Stockholm (T-bana Hötorget uppgång Olof Palmes Gata)

Det går även att delta digitalt via Zoom. Meddela om du närvarar fysiskt eller digitalt vid anmälan.

Vad händer på mötet?

Under årsmötet kommer vi att välja förtroendevalda till avdelningsstyrelsen och fatta beslut om sittande styrelsens ansvarsfrihet. Nominera till förtroendeuppdrag i avdelningen!

____________________________________________________________________

Nominera ombud

Alla som är medlemmar kan nominera och nomineras till ombud.

Platser som ska nomineras till i Avdelningsstyrelsen:
• 2 ordinarie ledamot för 2 år
• 1 fyllnadsval ordinarie ledamot för 1 år
• 5 suppleanter för 1 år

Övriga nomineringar:
• 1 ordinarie revisor för 2 år
• 2 revisorssuppleanter för 1 år
• 3 Fanbärare för 1 år
• 1 ungdomsansvarig för 1 år
• 3 ordinarie valberedare (varav en sammankallande) för 1 år
• 2 suppleanter till valberedningen för 1 år

En nominering innehåller:
• Namn och medlemsnummer på den som nominerar
• Namn och medlemsnummer på den som nomineras
• Motivering till varför den nominerade passar för uppdraget
• Arbetsplats och yrke på den nominerade

Medlemsnummer hittar du på Mina Sidor på hrf.net. Samtliga nomineringar ska vara inskickade och avdelningen tillhanda senast den 1 februari 2022.

Anmälan

Nomineringar och anmälan till årsmötet mejlas till avd.02@hrf.net
eller skickas per post till Hotell- och restaurangfacket, Box 1129, 111 81 Stockholm.

Det är viktigt att vi får din anmälan till årsmötet senast den 9 februari 2022.
Meddela om du närvarar fysiskt eller digitalt vid anmälan.

Vi ses!
Hälsningar,
Avdelning 02 Stockholm-Gotland