Årsmöte 23 februari 2022

Varmt välkomna alla medlemmar till avdelning 30 Mälardalens årsmöte.

När och var?

Dag: 23 februari 2022.

Tid: 17.30.

Plats: Mötet sker digitalt, länk kommer att mejlas ut till alla anmälda. Anmäl ditt deltagande senast 13 februari 2022 via mail avd.30@hrf.net eller telefon 0771-575859.

Vad händer på mötet?

På mötet behandlar vi 2021 års verksamhetsberättelse samt granskningsberättelse, frågan om ansvarsfrihet och fördelning av styrelsearvode.

Val till avdelningsstyrelse ska göras, vi informerar om aktuella frågor och tillfälle finns även för övriga frågor.

Val görs av:

  • Ordinarie styrelseledamöter.
  • Styrelsesuppleanter.
  • Avdelningsrevisor.
  • Revisorssuppleanter.
  • Valberedning.
  • Fanbärare.

Anmälan och nominering:

Skicka nominering och din anmälan till mötet via mejl: avd.30@hrf.net eller per post: Hotell-och restaurangfacket, avd 30 Mälardalen, Sigurdsgatan 21 A-B, 721 30 Västerås.

Sista nomineringsdag är: 1 februari 2022. Glöm inte att den nominerade ska vara tillfrågad. Ditt och den nominerades personnummer ska vara med på inskickad nominering.