Nominera till avdelningsstyrelsen inför årsmötet

Nu är det hög tid att fundera på vilka ni som medlemmar vill nominera till avdelning Nords avdelningsstyrelse.
Val görs vid årsmötet som hålls på Quality Hotel Bodensia den 16 februari klockan 18:30.
Styrelsen består i nuläget av ………..

Läs vidre

8 ledamöter och 2 suppleanter samt anställd kassör.

Till årsmötet kommer valberedningen behöva nomineringar till:

* 3 st ordinarie ledamöter – 2 år
* 3 st avdelningsstyrelsesuppleanter – 1 år
* 1 st ordinarie revisor – 2 år
* 1 st revisorssuppleant – 1 år

Så här gör du för att nominera:
Personen som nominerar och personen som blir nominerad måste vara medlem i Hotell- och restaurangfacket.
Hen måste vara tillfrågad och godkänna sin nominering.
Avdelningsstyrelsen är en arbetande styrelse och personen ska kunna deltaga på möten samt planerade aktiviteter.
När allt detta är uppfyllt så är det dags att skicka in nomineringen till valberedningen.
Det går såklart bra att nominera sig själv till uppdrag!

De uppgifter valberedningen behöver är:
Namn
personnummer första 6 siffrorna
Arbetsplats
Telefonnummer för både den nominerade samt till den som nominerar.

Skicka sedan till: avd.20@hrf.net

eller per post:

Valberedningen
Hotell- och restaurangfacket
Västra Norrlandsgatan 11B
903 27 Umeå

Sista datum för nominering är 2 februari 2022.

Väl mött
Valberedningen