Årsmöte(digitalt) 10 februari 2022

Varmt välkommen till Avdelning 55 Östs årsmöte digitalt via zoom.

Datum: 10 februari 2022
Tid: 17.00
Plats: Digitalt via zoom

HRF:s avtalssekreterare Per Persson kommer att närvara på mötet.

Vad händer på mötet?

På mötet kommer vi bland annat behandla val av:

  • Ledamöter
  • Suppleanter
  • Revisor
  • Revisorssuppleant
  • Valberedning

Alla medlemmar har möjlighet att nominera lämpliga kandidater till dessa poster, dessa nomineringar skickas senast 31 januari 2022, till avd.55@hrf.net (märk ämnesraden ”nominering”).

Anmäl din medverkan genom att maila avd.55@hrf.net eller ring 0771-57 58 59 – senast 31 januari.

Hälsningar,
Avdelning 55 Öst