Ett steg för att minska politikernas makt på arbetsmarknaden

HRF:s besked tidigare i veckan om att vi ansluter oss till det nya huvudavtalet är inte villkorslöst. Regering och riksdag måste leverera en rad lagändringar för att avtalet ska kunna träda i kraft. Därför är HRF positivt till att arbetsmarknadsminister Eva Nordmark nu lämnar över dessa lagförslag till lagrådet, som ett steg på väg till riksdagen för beslut.

— Lagändringarna och det nya huvudavtalet ger politiker mindre inflytande på arbetsmarknaden, och ökat inflytande för parterna. För HRF-medlemmar betyder det i praktiken lättare att få en fast anställning, och regler som gäller oavsett vem som vinner valet, säger HRF:s förbundsordförande Malin Ackholt.

Riksdagen förväntas fatta beslut under våren, vilket innebär att det nya huvudavtalet för svensk arbetsmarknad kan träda i kraft under hösten. ”